2310784051 6955064783, 6936802633 10ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Ωραιόκαστρο info@afoidemertzi.gr